Ban lãnh đạo công ty HCT tham dự Hội Ngộ Đỉnh Cao BNI Việt Nam 2015