Công ty CP đầu tư và ứng dụng công nghệ cao HCT phản hồi về thông tin sai sự thật đăng tải trên Báo kinh doanh Pháp luật ngày 30/3/2017 và 13/4/2017.