Ozone- Diệt khuẩn, phá hủy chất bảo vệ thực vật tới 99% -100%